Retourneren

Wenst u één of meerdere producten van uw bestelling te retourneren? U vindt hier alle benodigde informatie met betrekking tot het retourproces dat HBB24.com hanteert.

Herroepingsrecht - Artikelen retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zending in ontvangst heeft genomen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat het termijn van 14 dagen is verstreken. U kunt voor de retourzending gebruikmaken van het door ons toegezonden retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht

Aan hygiëne verbonden producten, zoals lichaams- gezichtscrèmes, parfums, borstels, erotische producten en vitamines waarvan de verzegeling na levering is verbroken, kunnen niet geretourneerd worden.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering, dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij uw retourzending hebben ontvangen (of u heeft aangetoond de goederen te hebben verzonden), van ons terug. Wij betalen u terug per overschrijving, op het door u opgegeven rekeningnummer; er worden voor terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij de ondubbelzinnige verklaring hebben ontvangen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening en worden niet terugbetaald, tenzij het een foutieve- of defecte levering door HBB24 betreft.

U bent aansprakelijk voor eventuele waardevermindering, dat het gevolg is van gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Dit wilt zeggen dat u het product mag beoordelen zoals u dit ook kan doen in een fysieke winkel. U mag artikelen dus niet openen of gebruiken; de waardevermindering is dan 100%.

Niet functionerend/verkeerd artikel ontvangen

Als u een artikel ontvangt dat niet naar behoren functioneert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice. Hoe u dit het beste kunt doen vindt u op deze pagina onder het kopje 'klachten'. 

Bij ontvangst van een verkeerd artikel controleert u eerst welk artikel u heeft besteld en welk artikel is bevestigd via de eerst verstuurde e-mail. Dit kunt u doen door het artikelnummer op het product en het artikelnummer in de bevestigingsmail te vergelijken. Komen de artikelnummers niet overeen, dan dient u contact op te nemen met de klantenservice, zij zullen u voorzien van de benodigde informatie om het verkeerd ontvangen artikel kosteloos te retourneren. 

U ontvangt bij uw bestelling het Europese modelformulier hier kunt u tevens gebruik van maken indien u uw bestelling wilt retourneren.

Retourneren van verkeerd bestelde artikelen

Wanneer u de verkeerde producten besteld heeft zijn de kosten voor het retour zenden voor eigen rekening. Neem over het retour zenden van verkeerd bestelde producten contact op met onze klantenservice

Retourneren van elektrische en elektronische apparaten

Wanneer u een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat besteld op HBB24 bieden wij de mogelijkheid om het ‘oude’ apparaat kosteloos in te leveren bij HBB24. U kunt het apparaat door het gebruik van een antwoordnummer retour sturen naar HBB24. Wanneer u gebruikt wilt maken van deze service kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@hbb24.com en zullen wij u voorzien van een antwoordnummer.

Elektrische en elektronische apparaten kunnen tevens ingeleverd worden bij de bestaande inleverpunten. Het is ook mogelijk om de elektrische en elektronische apparaten af te geven bij de gemeentelijke afvalstraat.